Şiir ve Mekan - Cennet Kültür Merkezi - Küçükçekmece Belediyesi - Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Şiir ve Mekan

Şiir ve Mekan

Cennet Kültür Merkezi
19:30
09 Şubat Salı

Özeti

yöneten
Adnan Özer

konuk
Doç. Dr. Mehmet Narlı

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde, şiir ve mekân ilişkisinin nitelikleri belirlenmeye; şiirdeki eğretilemeler, simgeler, imgeler, kısaca bütün mekansal mecazlar çözümleniyor ve şiir-şair- mekân ilişkisinin kültürel, poetik ve kişisel kökenlerine dair bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor. Şiirin mekânları, şairin ve şiirin bütün yaşantı ve düşlerini, şehirlerin, evlerin, dağların ve denizlerin hafızalarında toplayan; aynalarında yansıtan nesnel, simgesel ve imgesel kaynaklar bu söyleşide ele alınıyor.


Ücretsiz