Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve 2023 Vizyonu - Cennet Kültür Merkezi - Küçükçekmece Belediyesi - Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve 2023 Vizyonu

Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve 2023 Vizyonu

Cennet Kültür Merkezi
09:30
02 Nisan Perşembe

Özeti

09.30 – 10.00 Açılış - Protokol Konuşmaları

1.Oturum
Sosyal Hizmetlerin 2023 Vizyonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

10.00 – 10.30 Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Algılanması ve Uygulanması
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY
Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı

10.30 – 11.00 Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları ve 2023 Vizyonunda Sosyal Politikalar
Önal İNALTEKİN
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü

11.10 – 11.30 Sosyal Hizmetlerde Dini ve Manevi Bakım
Prof. Dr. Kadir CANATAN
Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

11.30 – 12.00 2023 Vizyonunda Yerel Yönetimlerin
Sosyal Hizmet Uygulama Modelleri
Yrd. Doç. Dr. Taner ARTAN
İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi


2.Oturum
Sosyal Hizmetlerde Çocuk ve Gencin Yeri ve Geleceği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haydar SUR
Birûnî Üniversitesi Rektör Yardımcısı

13.00 – 13.30 Sokak Çocukları, Madde Bağımlılığı ve Çocuk Hakları
Prof. Dr. Gökhan ORAL
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

13.30 – 14.00 Madde Bağımlı Gençlere Uygulanan Tedavi Yöntemleri
Prof. Dr. M. Hamza MÜSLÜMANOĞLU
İstanbul Fatih Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri

14.00 – 14.30 Sokak Çocukları Çalışmasında Örnek Uygulama;
İBB İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi)
Dr. Muzaffer SARAÇ
İstanbul Büyükşehir Bld. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

3.Oturum
Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER
Bezmiâlem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bşk.

14.40 – 15.00 Aile Merkezli Sosyal Hizmet Uygulama Modelleri
Ali Fuat KARAMAN
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı

15.00 – 15.20 Belediyelerin Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr Abdulhakim BEKİ
İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi

15.20 – 15.40 Küçükçekmece Belediyesinin
Sosyal Hizmet Örnek Çalışmalar
Veysel KAYA
Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü


Bu etkinliğin biletleri sadece gişelerimizden temin edilmektedir.

Ücretsiz