Tüketici Hakları Konulu Panel - Cennet Kültür Merkezi - Küçükçekmece Belediyesi - Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Tüketici Hakları Konulu Panel

Tüketici Hakları Konulu Panel

Cennet Kültür Merkezi
14:00
13 Mart Cuma

Özeti

PANEL
Yeni Tüketici Kanunu ile
Rekabetin Korunması Konusundaki
Mevzuat ve Uygulamaları
Oturum Başkanı
Mehmet Bülent DENİZ
Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkanı
Dr. Hüseyin Kâmî BÜYÜKÖZER
GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve
Sertifikalama Araştırmaları Derneği)
Prof. Dr. Bülent NAZLI
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Fatih DİNLER
Tüketici Hakları Merkezi (TÜ-MER)
Derneği Genel Başkan Vekili
Avni DİLBER
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Fatih ÇELENK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / Uzman


Ücretsiz