Tevhîdhâne - Türk Tasavvuf Musikisi - Cennet Kültür Merkezi - Küçükçekmece Belediyesi - Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Tevhîdhâne - Türk Tasavvuf Musikisi

Tevhîdhâne - Türk Tasavvuf Musikisi

Cennet Kültür Merkezi
11:00
26 Nisan Pazar

Özeti

Osmanlı coğrafyasında oluşmuş Türk-İslam kültürünün en önemli merkezlerinden birisi irfan mektepleri”, yani tasavvuf okullarıdır. Osmanlı medeniyetinin göz bebeği olan İstanbul da bu irfan mekteplerinden payına düşeni almıştır. Tasavvufî ekollerin dünyanın dört bir tarafında faaliyet gösteren yapılarından farklı olarak İstanbul’daki tasavvufî faaliyetlerin âdeta şehir kültürüyle harmanlanarak İstanbullulaştığı, Hakk’a ulaşan her yolun burada “tevhîd” olduğu görülmektedir. Tekkelerde ritüellerin icra edildiği mekânın adı da olan “Tevhîdhâne” isminden esinlenerek konseptlendirilmiş bu gecede ilâhi, şuul ve kasideler icra edilerek özellikle “tevhîd” noktasına vurgu yapılacak, âdeta bir İstanbul dervişinin Hakk’ı zikredişinin tasviri gözler önüne serilecektir. İstanbul âşıklarının Hakk’a olan nidâlarının feyzinde buluşmak ümidiyle...


Ücretsiz